مقدم‌فر: دشمن می‌خواهد مردم مأیوس شوند/ مسئولان با "بی‌عملی" و نخبگان با "بدقلمی" دشمن را یاری نکنند