جزئیات اجلاسیه جامعه مدرسین با حضور نماینده رهبر انقلاب