ایران ازهیچ تلاشی برای کمک به ملت و دولت افغانستان دریغ نخواهدکرد