دوشنبه, 28 خرداد 1397

آخرین پرواز...

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
میامی جوان؛پوستر/آخرین پرواز
به گزارش سرویس چندرسانه ای پایگاه خبری تحلیلی میامی جوان،  پرواز ساعت 8 صبح تهران به یاسوج شرکت هواپیمایی آسمان صبح یک شنبه از رادار محو شد. پرواز تهران به یاسوج و بالعکس هر روز انجام می‌شود و مدل این هواپیما ATR است. در پی این اخبار ابتدا مدیرکل روابط‌عمومی هواپیمایی آسمان در این باره اظهار داشت: فعلاً آخرین اخبار این است که این هواپیما از رادار خارج شده و در حال پیگیری موضوع هستیم.
 
براساس اخبار تکمیلی، این هواپیمای ATR، پنجاه دقیقه پس از پرواز، از صفحه رادار محو شده و تاکنون اثری از هواپیما نیست . این هواپیما حامل 60 مسافر، 2 مهماندار، 2 نفر امنیت پرواز و دو نفر خلبان و کمک خلبان بوده است. 
 
لذا پایگاه خبری تحلیلی میامی جوان پوستری را برای  همدردی با بازماندگان طراحی ومنتشر کرد.
به گزارش سرویس چندرسانه ای پایگاه خبری تحلیلی میامی جوان،  پرواز ساعت 8 صبح تهران به یاسوج شرکت هواپیمایی آسمان صبح یک شنبه از رادار محو شد. پرواز تهران به یاسوج و بالعکس هر روز انجام می‌شود و مدل این هواپیما ATR است. در پی این اخبار ابتدا مدیرکل روابط‌عمومی هواپیمایی آسمان در این باره اظهار داشت: فعلاً آخرین اخبار این است که این هواپیما از رادار خارج شده و در حال پیگیری موضوع هستیم.
 
براساس اخبار تکمیلی، این هواپیمای ATR، پنجاه دقیقه پس از پرواز، از صفحه رادار محو شده و تاکنون اثری از هواپیما نیست . این هواپیما حامل 60 مسافر، 2 مهماندار، 2 نفر امنیت پرواز و دو نفر خلبان و کمک خلبان بوده است. 
 
لذا پایگاه خبری تحلیلی میامی جوان پوستری را برای  همدردی با بازماندگان طراحی ومنتشر کرد.

 به گزارش سرویس چندرسانه ای پایگاه خبری تحلیلی میامی جوان،  پرواز ساعت 8 صبح تهران به یاسوج شرکت هواپیمایی آسمان صبح یک شنبه از رادار محو شد. پرواز تهران به یاسوج و بالعکس هر روز انجام می‌شود و مدل این هواپیما ATRاست. در پی این اخبار ابتدا مدیرکل روابط‌عمومی هواپیمایی آسمان در این باره اظهار داشت: فعلاً آخرین اخبار این است که این هواپیما از رادار خارج شده و در حال پیگیری موضوع هستیم.

براساس اخبار تکمیلی، این هواپیمای ATR، پنجاه دقیقه پس از پرواز، از صفحه رادار محو شده و تاکنون اثری از هواپیما نیست . این هواپیما حامل 60 مسافر، 2 مهماندار، 2 نفر امنیت پرواز و دو نفر خلبان و کمک خلبان بوده است.

لذا پایگاه خبری تحلیلی میامی جوان پوستری را برای  همدردی با بازماندگان این حادثه طراحی ومنتشر کرد.

 

چند رسانه ای پایین مطالب
دانلود BurnAware Professional v8.2 - نرم افزار رایت سی دی و دی وی دی

1394-08-06 05:39
دانلود BurnAware Professional v8.2 - نرم افزار رایت سی دی و دی وی دی
1394-08-08 21:02
ظنعتاخهغا

فقغیغف

1396-06-04 13:41
jkbgkjh

1396-06-06 15:07
قالب وردپرس سایت
1396-07-06 12:59