سه شنبه, 4 ارديبهشت 1397

شهید والا مقام حسینعلی عابدینی

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
وصیت نامه: 
خدایامن اول بنده توهستم بعدخدمتگزاری برای مردم ،به در خانه تو و اهل بیت رسول الله آنقدر سربرسجده بگذارم تا موردقبول درگاهت قرارگیرم.

زندگی نامه شهید حسینعلی عابدینی:

شهیدحسینعلی عابدینی درتاریخ 1347/01/20 درشهر میامی دیده به جهان گشود که پس از طی دوران کودکی راهی مدرسه شدکه به مدت هشت سال موفق به اخذمدرک دوم راهنمایی میگرددو بنابه عللی ترک تحصیل نموده ودرمزرعه کمک حال پدرخویش میگردد.

باشروع جنگ تحمیلی ازطریق بسیج اعزام ودرپایگاه میامی فعالیت داشته وازبدو شروع انقلاب همراه باسایرامت حزب الله درکلیه تظاهرات شرکت می کرد ودرتوزیع اطلاعیه وسایرامورفعالیت چشمگیری داشت .

این شهید والا مقام  دو بار از طریق واحدبسیج سپاه پاسداران شاهرود جهت نبرد با کفار بعثی عراق راهی منطقه جنگی شد که آخرین بارحدودسه ماه قبل ازشروع عملیات بدر از طریق گردان کربلا با کمک جمعی از رزمندگان شهرستان شاهرود به منطقه جنوب عزیمت نمود که پس از مدتی مبارزه عاقبت درتاریخ 1363/12/25 درمنطقه عملیاتی بدر (شرق دجله) مفقودالاثر شد.

پیکر شهید حسینی بعد از ده سال در تاریخ 1373/11/18از طریق گروه تفحص به وطن بازگشت و تشییع  شد.

وصیت نامه شهید:

 

« بسمه تعالی»

اینجانب حسینعلی عابدینی فرزندمحمد اسمعیل با آگاهی کامل و لبیک گوی امام به دنبال انجام وظیفه شرعی خودروانه جبهه شدم ،هرچندخودم رالایق نمی دانم که درجمع شهداواقع شوم ولی ازاین روکه اسلام تاکیدداردکه وصیت نامه بنویسید،لذاوصیتنامه ای می نویسم وامیدوارم این نوشته هادرجهت رشدوتوسعه اسلام قرارگیرد.

خدایاتوآگاهی ازحالاتم ازخودم بهترآگاهی ،لذابه درگاهت استغفارمی کنم وامیدوارم که مراببخشی،خدایامن اول بنده توهستم بعدخدمتگزاری برای مردم ،لذا  به در خانه تو و اهل بیت رسول الله توآنقدرناله کنم وسربرسجده بگذارم تااینکه موردقبول توقرارگیرم .

اما،ای مردم روستایم ،ای پدران وخواهران،ای جوانان وبچه هاازکوچکی دربین شمابودم وحتماًممکن است به کسی ظلم کرده باشم ازشمامی خواهم که من رابخشید و اما توای پدر و مادرم ، وتوای خواهر و برادرم ،و توای فامیل ووابسته من،به جانب خداپرمی کشم امیدوارم را هم را ادامه بدهید.

ای مادر عزیزاین رامی دانم که درکوچکی زمانی که برای حسین (ع) گریه می‌کردی ومن را شیر می دادی ومن راباحسین واولادحسین (ع)آشناکردی،ای مادرعزیزازاینکه نامم راحسین نامیدی متشکرم  ،ای مادرعزیزدستت رامی بوسم من راببخش که فرزندخوبی برایت نبودم ،ای مادرعزیزامیدوارم چونان زینب ثابت قدم وصبورباشی وازخون داده شده ام درراه خدادفاع کنی واماتوای مادرعزیزمی دانم که درمرگ من گریه زیادی می کنی امابه یادمادرامام حسین باش که چقدرصبوربود.

اماتوای پدرمی دانم افتخارمی کنی که شهیدی درراه خداداده ای ولی من شرمنده ام که نتوانستم فرزندخوبی برای شماباشم امیدوارم زحماتت رابرای من حلال کنی لذا دستت را از دور می بوسم و امیدوارم مانند تمام پدران شهداصابرباشی وببخشیدکه نتوانستم زحمات شما را جبران نمایم.

وشما ای خواهران ،حتماً از شهادت برادرت اندوهگین می شوی اما اگر خانواده امام حسین رادرنظربگیری .اگررباب،ام کلثوم،سکینه وبقیه اولادحسین رادرنظربگیری به غریبی آنها گریه خواهی کرداین رابدان شماهستیدکه شهیدپرورش می دهید،سعی کنید فرزندانتان را آنچنان پرورش بدهیدکه خدا و رسول الله و اهل بیت رسول می خواهند.

امابرادرانم تفنگم رابرداریدکفشهایم رابپوشیدولباسهای غرقه به خونم رابرتن نمائیدزیرامن خودچیزی نیستم بلکه من ازاین حیث می گویم راهم راادامه دهیدکه من ازاصحاب امام حسین(ع)هستم وهمچنان که شماافتخارمی کنیدکه نام یاران حسین (ع)رابرخودتان ویافرزندانتان گذاشته باشید.

این رابدانید امام خمینی فرزند فاطمه است و لبیک گفتن به او لبیک گفتن به امام حسین (ع)است.

ای پدر و مادر،ای برادر و خواهر،ای مردم عزیزمعلوم نیست که ساعتهای دیگری ازعمرم باقی باشد لذا در این ساعات آخرشماراتوصیه به تقوامی کنم ،شماراتوصیه به توجه به خدامی کنم ،شماراتوصیه می کنم که چونان مردم کوفه که حسین(ع)راتنهاگذاشتنداماممان راتنهانگذارید.تذکری هم به محصلین که درستان راتامی توانیدبخوانیدوازپدران محصل ها می خواهم که مباداجلوگیری کنیدازدرخواندن فرزندانتان واگرشمادرس نخوانیددرمقابل خون شهدایمان مسئول هستیدشمارابه خدامی سپارم ورجاءواشق دارم که فرزندخوبی برای خانواده ام بوده باشم وخدمتگزاری خوبی برای مردم وسربازخوبی برای امامم .وازهمه شمامی خواهم که من راببخشید.                                                                                                                                                             والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته

چند رسانه ای پایین مطالب
دانلود BurnAware Professional v8.2 - نرم افزار رایت سی دی و دی وی دی

1394-08-06 05:39
دانلود BurnAware Professional v8.2 - نرم افزار رایت سی دی و دی وی دی
1394-08-08 21:02
ظنعتاخهغا

فقغیغف

1396-06-04 13:41
jkbgkjh

1396-06-06 15:07
قالب وردپرس سایت
1396-07-06 12:59